co všechno můžete vidět a zažít bez vstupného

Friedhelm Mennekes SJ | Rubens v Praze a Kolíně nad Rýnem

12.03.2018 18:00
Národní galerie v Praze - Šternberský palác

Friedhelm Mennekes SJ
Rubens v Praze a Kolíně nad Rýnem
konfrontace, provokace: setkání před obrazy
Rubens vytvořil ke konci své tvůrčí dráhy dva oltářní obrazy pro kostel sv. Tomáše na pražské Malé Straně: Umučení sv. Tomáše a Sv. Augustina na mořském břehu. Scéna umučení pateticky líčí světcův skon a jeho následnou apoteózu. Druhý obraz oproti tomu vystihuje tichou atmosféru meditace sv. Augustina nad tajemstvím Nejsv. Trojice. Výrazové polohy obou scén se tak vzájemně doplňují a zároveň dokládají široké rozpětí Rubensova uměleckého projevu, který měl velký vliv na malíře českého baroka. Rubensovy originály jsou vystavené už od roku 1896 v dnešní Národní galerii, kde byly a jsou konfrontovány s jinými uměleckými díly od doby baroka až do současnosti; naposled v rámci instalace Ernesta Neta v roce 2016. Daleko dynamičtěji byl tento princip dialogu aplikován v minulých třiceti letech s Rubensovým obrazem Ukřižování sv. Petra v jezuitském kostele v Kolíně nad Rýnem. Tento oltářní obraz vznikl stejně jako oba pražské obrazy na konci Rubensova života. Friedhelm Mennekes SJ, zakladatel a dlouhodobý hybatel kolínské Stanice umění Sv. Petra, v jeho blízkosti realizoval desítky uměleckých instalací celosvětově známých umělců, kteří se tu více tu méně vztahovali právě k Rubensovu vrcholnému dílu.
S Friedhelmem Mennekesem SJ, známým teologem a zároveň znalcem současného umění, se v Praze setkáme přímo před Rubensovými obrazy. Tlumočení přednášky a následné diskuze bude zajištěno.

Více informací : 

Friedhelm Mennekes SJ | Rubens v Praze a Kolíně nad Rýnem