co všechno můžete vidět a zažít bez vstupného

Performance instalace/ I HAVE COME TO A PLACE TO FIND MY OWN TRACE IN THE CROWD

22.02.2018 19:00
Café Nová galerie

Jak anonymita ovlivňuje míru našeho respektu, způsob chování a vyjadřování?
Jakým způsobem vnímáme místa kolem nás?
Ztotožňujeme se s nimi?
Jedná se jen o anonymní atrakci?
A kde je hranice umění?
Jakou stopu zde zanecháme?

Karla Spølaak Hospodarska je bývalou studentkou Výtvarné fakulty univerzity Michel de Montagne v Bordeaux a poté tamní Státní divadelní konzervatoře. Momentálně žije v Paříži. V její tvorbě nalezneme tématiku sacré et profane ( sakrální a světské), ale i důraz na člověka jako jedince tváří v tvář většímu celku a prostředí, kterým je zrovna obklopován.

22/ 23/ 24. 2. 2018
Tři večery od 19 do 20 hodin
http://www.malovanikresleni.cz/cafe/
https://www.facebook.com/events/147495742604918/

Performance instalace/ I HAVE COME TO A PLACE TO FIND MY OWN TRACE IN THE CROWD