co všechno můžete vidět a zažít bez vstupného

Přednáškový cyklus k dějinám vědy a techniky

15.10.2018 17:00
ČVUT - CIIRC

Zveme na cyklus přednášek k historii vědy, techniky a ČVUT v 1. polovině 20. století. Přednášky se uskuteční v pondělí 15. 10., ve čtvrtek 18.10., ve čtvrtek 25. 10. a v pátek 2. 11. vždy od 17 hodin v budově CIIRCu na Jugoslávských partyzánů 3 v Červené posluchárně ve 3. patře. Po přednáškách bude možné v Respiriu CIIRC nad šálkem kávy diskutovat o přednesených tématech a budou zde představeny tematické ukázky dokumentů z Archivu ČVUT.
15. 10. Architekti a stavaři na Německé vysoké škole technické za 2. světové války (PhDr. Miloš Hořejš, Ph.D., NTM)
18. 10. Dr. Vlastimil Kybal a výuka historie na ČVUT (ThDr. Jaroslav Hrdlička, Husitská teologická fakulta UK, Společnost Vlastimila Kybala)
25. 10. Kloknerův ústav 1921 - 1963. Výzkumnictví napříč režimy (PhDr. Kamila Mádrová, Ph.D., Archiv ČVUT a PhDr. Věra Dvořáčková, Ph.D., MÚA AV ČR)
2. 11. Stavba dejvického kampusu (PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D., MÚA AV ČR, FEL ČVUT)

Přednáškový cyklus k dějinám vědy a techniky