co všechno můžete vidět a zažít bez vstupného

dárcovství

Dar není věc, ale společenský vztah
04.04.2023 18:00

Setkání dárců a příznivců organizace MOST ProTibet o.p.s. Ředitelka obecně prospěšné společnosti Ing. Jana Ďásková seznámí příchozí s nejnovějšími zprávami z „Malého Tibetu“, kam se zástupci...